Comments Off

”Det är inte vi som bryter mot mänskliga rättigheter”? Kapitalism, förtryck och TeliaSonera

Lars Nyberg, vd och koncernchefen av telekommunikationsföretaget TeliaSonera, har skrivit en DN debattartikel om TeliaSoneras engagemang i Vitryssland. Problemet är att kapitalism skapar ett instrumentellt förnuft som gör ekonomisk vinst det högsta moraliska värdet. Ekonomiskt värde är tyvärr oftast det viktigaste moraliskt värde. Problemet är att Nybergs artikel är ett uttryck för detta instrumentella förnuft.