”Det är inte vi som bryter mot mänskliga rättigheter”? Kapitalism, förtryck och TeliaSonera

Lars Nyberg, vd och koncernchef av telekommunikationsföretaget TeliaSonera, har skrivit en DN debattartikel om TeliaSoneras engagemang i Vitryssland där personliga uppgifter av mobiltelefonkunder lämnades över till myndigheter som  har använt dem för förtryck mot protesterande.

Nyberg: “Men kravet att följa nationell lagstiftning kan ingen teleoperatör avvika från”:
En teleoperatör kan alltid bestämma sig att underlåta vissa investeringar som t.ex. i Vitryssland.

Nyberg: “Samtidigt måste vi vara tydliga med att det inte är telebolagen som bryter mot mänskliga rättigheter”…
Men det är telebolagen som gör vinster fån investeringar i diktaturer, vad som betyder att de gör vinster från kontexter i vilka mänskliga rättigheter kränks…

Nyberg: “Brott mot de mänskliga rättigheterna är ett problem för oss alla – alltså alla vi som har förmånen att leva i demokrati, för politikerna och för internationella organisationer som FN, EU och OECD”.
Brott mot de mänskliga rättigheterna är ett särskilt problem där teleoperatörer lämna över personaliga uppgifter som används för förtrycket av den politiska oppositionen eller där de försäljer övervakningsteknologier till diktaturer… Ingen har tvingat TeliaSonera att investera i Vitryssland.

Nyberg: “Enskilda bolag är aldrig skyldiga. […] Telekom bidrar till att göra världen mer öppen”.
I Telekommunikation ingår inte bara kommunikationsteknologier, men också telekommunikationsövervakning. Telekomindustrin har också bidragit till utvecklingen att världen har blivit mer repressiv. TeliaSonera har inget moraliskt ansvar för förtrycket i Vitryssland? Trovicor har inget moraliskt ansvar för förtrycket i Bahrain och Iran, Gamma Group inget moraliskt ansvar för förtrycket i Egypten, Nokia Siemens inget moraliskt ansvar för förtrycket i Egypten och Syrien, i2e Technologies inget moraliskt ansvar för förtrycket I Libyen, Areas Spa, Qosmos, Utimaco har inget moraliskt ansvar för förtrycket i Syrien, Eriksson har inget moraliskt ansvar för förtrycket I Iran, osv.?

Under Nazitiden exporterade IBM räknemaskiner till Tyskland. Nazisterna använde maskinerna för att arrangera deporteringarna till förintelselägren. IBM hade inget moraliskt ansvar? Företagen kan göra vad som helst? Problemet är att vinsten står i sådana fall över mänskliga intressen.

Problemet är den immanenta förbindelsen mellan kapitalism och förtrycket… Problemet är att kapitalism skapar ett instrumentellt förnuft som gör ekonomisk vinst det högsta moraliska värdet. Ekonomiskt värde är tyvärr oftast det viktigaste moraliskt värde. Problemet är att Nybergs artikel är ett uttryck för detta instrumentella förnuft.

Den vitryska journalisten Irina Chalip säger i slutet av SVTs dokumentär ”Uppdrag granskning: De svarta lådorna“:
“Om jag köper ett koncentrationsläger kan jag också säga – att det som händer inomhus inte är min sak. Jag äger bara marken.
Bolag som investerar i totalitära länder måste väl förstå – att de kommer att bli indragna i diktaturens smutsiga affärer. De blir medbrottslingar”. Det betyder att hon menar att det är dags att inte längre prata så mycket om företags samhällsansvar (“corporate social responsibility”) i samhällsdiskussioner utan mer om företagsbrott.

  • Share/Bookmark
SociBook del.icio.us Digg Facebook Google Yahoo Buzz StumbleUpon


Both comments and pings are currently closed.